Procedury/ druki

Organizacja kształcenia w Szkole – zgodnie z § 6 Regulaminu Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Uchwała Senatu nr 159 z dn. 17.12.2019 r.) należy dostarczyć:

Procedura wnioskowania o dofinansowanie ze środków przyznanych na działalność merytoryczną (także wyjazd w ramach stażu/ praktyk):

  1. Podanie do Dyrektora Szkoły (musi zawierać cel wyjazdu, miejsce, termin, dokładny kosztorys)
  2. Po akceptacji → zapotrzebowanie w systemie xprimer
  3. Dostarczenie do sekretariatu przez doktoranta faktury + potwierdzenia zapłaty

Faktura – musi być wystawiona na adres:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń, NIP PL 879-017-72-91;

wyjątek – faktura za nocleg – osobowa

Do opłaty konferencyjnej należy dołączyć oświadczenie podatnika do PIT (43 KB)

Do delegacja (282 KB) należy dołączyć bilety PKP/ PKS, fakturę za nocleg

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie należności z tytułu podróży służbowej (Dziennik Ustaw, 13 lipca 2022 r, poz. 1481) stawka diety z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju wynosi 38 zł, ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej – 7,60 zł, ryczałt za nocleg – 57 zł.

Wyjazdy zagraniczne:

  1. Podanie do Dyrektora Szkoły
  2. Po akceptacji → zapotrzebowanie w systemie xprimer
  3. Wniosek o wyjazd za granicę – wygenerowany ze strony Działu Nauki  wyjazdy zagraniczne
  4. Zakup biletów, wypłata zaliczek walutowych, rozliczenie wyjazdu → Dział Nauki