Informacje ogólne

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych, Teologicznych i Artystycznych utworzona została Zarządzeniem nr 67 Rektora UMK (506 KB) i kształci doktorantów w dziedzinie nauk humanistycznych w 6 dyscyplinach naukowych:

dziedzinie nauk teologicznych w dyscyplinie nauki teologiczne oraz w dziedzinie sztuki w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

Podstawą działalności Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych, Teologicznych i Artystycznych Academia Artium Humaniorum