Aktualności

Do 30 listopada trwa rekrutacja na Program MOST
Wszystkie informacje znajdą Państwo na stronie: https://www.umk.pl/studenci/mobilnosc/most/
oraz u Pani Karoliny Rochnowskiej, Uczelnianego Koordynatora Programu Mobilności Studentów i Doktorantów MOST

W imieniu Uniwersyteckiej Komisji Kształcenia, prowadzącej na zlecenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich, Program MOST pragniemy serdecznie powitać Państwa na portalu umożliwiającym rekrutację do naszego Programu.
Program MOST to krajowy program mobilności studentów i doktorantów. Od 1999 r. cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, umożliwiając studiowanie przez semestr lub rok akademicki na jednym z dwudziestu polskich Uniwersytetów oraz na wybranych, stowarzyszonych Uczelniach.

Udział w Programie jest bezpłatny i niezależny od trybu studiów, a jego Uczestnicy mają możliwość:

Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji do Programu, kryteriów kwalifikacji oraz samego uczestnictwa znajdują się na stronie internetowej www.most.amu.edu.pl
Na tej stronie znajdziecie Państwo również dane kontaktowe do Koordynatorów Ogólnopolskich oraz Uczelnianych, Regulamin Programu oraz niezbędne do uczestnictwa w nim dokumenty.

Bieżące informacje dotyczące Programu publikowane są także na oficjalnym profilu www.facebook.com/programmost2000

Serdecznie zapraszamy do aplikowania!

 


„Krzemień czekoladowy na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Wydobywanie, użytkowanie i dystrybucja” – Doktorant(ka)-stypendysta(tka) w ramach projektu NCN nr 2018/30/E/HS3/00567

Z terenu Polski znanych jest wiele odmian skał krzemionkowych, jednak odmianą wyróżniającą się pod kątem walorów technicznych jak i wizualnych jest z pewnością krzemień czekoladowy. Odgrywał on niezwykle dużą rolę jako doskonały surowiec do produkcji narzędzi we wszystkich okresach epoki kamienia.

Najbardziej znana i przebadana pod tym kątem jest strefa północno-wschodniego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich. Przez wiele lat obszar ten był uważany za jedyny region, w którym występuje wspomniany krzemień. W ostatniej dekadzie zespół kierowany przez geologa dr hab. M. Krajcarza oraz archeologa dr Magdalenę Sudoł-Procyk odkrył złoża krzemienia czekoladowego na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. W obrębie wychodni znajdują się pradziejowe kopalnie krzemienia, a w jej bliskiej okolicy pracownie związane ze wstępną obróbką surowca. Te odkrycia wpłynęły na konieczność dalszych, bardziej szczegółowych i kompleksowych badań, w celu weryfikacji zagadnień związanych z lokalizacją złóż, wydobyciem, użytkowaniem i dystrybucją tego surowca w przeszłości.

Niniejszy projekt zakłada wieloaspektowe badania geoarcheologiczne, związane z rozpoznaniem wychodni krzemienia czekoladowego na obszarze całej Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, opracowania sposobów rozróżniania tego surowca od krzemienia czekoladowego z Gór Świętokrzyskich, oraz wdrożenia tych metod do rozpoznania składu surowcowego zabytków ze stanowisk archeologicznych.

Szczegółowe informacje:

doktorant-stypendysta (250 KB)

doctoral student-scholarship (186 KB)


CZYM JEST PROGRAM MOST?

 

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ?

 

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W PROGRAMIE?

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW:

www.most.amu.edu.pl

CHCESZ BYĆ NA BIEŻĄCO?

facebook.com/programmost2000


PhD@NCU (STER) – Competition of candidates for the doctoral project – pursue your dream and conduct a ground-breaking PhD research project in a new formula of joint and doble degree!

 The application deadline is 31 May 2021

Are you a young researcher with a master’s degree looking for an exceptional doctoral project? Do you want to obtain a high scholarship and conduct your doctorate in a new formula of double and joint degree?

Apply today!

 We invite ambitious and outstanding graduates with a passion for tackling big challenges and commitment to education and research to submit their applications for the doctoral project.

The overview of the doctoral project titled “The Teutonic Order and its bailiwicks (‘Ballei’): A comparison between Prussia and Burgundy (Lotharingia)”

For more information about eligibility criteria and application process, please check the regulations available at: https://www.ac.umk.pl/nawa-ster/regulations/

Please send all inquiries regarding the competition to the following email address: ster@umk.pl

The project will be conducted within the scope of the project entitled “Internationalization of PhD Schools at NCU: a platform for joint and double degree” [PhD@NCU], implemented by NCU Doctoral Schools, as part of the STER Program – Internationalization of PhD Schools of the National Agency for Academic Exchange NAWA.

To learn more visit: https://www.ac.umk.pl/nawa-ster/

 

PhD student – Job offer_Project – PhD@NCU_The Teutonic Order and its bailiwicks (‘Ballei’) A comparison between Prussia and Burgundy (Lotharingia) (229 KB)