Praktyki

Zasady odbywania praktyk zawodowych (119 KB)

załącznik 1_karta praktyk (30 KB)

załącznik 2_hospitacja_zajęcia dydaktyczne (46 KB)

załącznik 3_hospitacja_praktyki (14 KB)

porozumienie_staz (33 KB)