Rada Szkoły

Przewodniczący Rady Szkoły – prof. dr hab. Roman Czaja

Dziekani Wydziałów

Przewodniczący rad dyscyplin

Pełnomocnik Samorządu Doktorantów ds. szkół doktorskich