Lista oferowanych projektów

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

SZKOŁA DOKTORSKA NAUK MEDYCZNYCH I NAUK O ZDROWIU

DYSCYPLINA NAUKOWA: NAUKI FARMACEUTYCZNE

L. p.

 

Jednostka Opiekun naukowy Tytuł projektu

Profil zawodowy kandydata

1. Katedra Biochemii Klinicznej dr hab. Rafał Różalski, prof. UMK Produkty aktywnej demetylacji DNA jako potencjalne biomarkery w rozwoju szpiczaka mnogiego (3,13 MB) – analityka medyczna

– biotechnologia

– farmacja

2.  

Katedra Chemii Organicznej

 

dr hab. Alicja Nowaczyk, prof. UMK Badania in silico wybranych związków o aktywności antydysrytmicznej w układzie krążenia (6,11 MB) – farmacja
3.  

Katedra Technologii Chemicznych Środków Leczniczych

 

dr hab. Krzysztof Łączkowski, prof. UMK Nowe inhibitory białkowej fosfatazy tyrozynowej i ich aktywność przeciwnowotworowa (2,95 MB) – farmacja

DYSCYPLINA NAUKOWA: NAUKI MEDYCZNE

L. p.

 

Jednostka Opiekun naukowy Tytuł projektu Profil zawodowy kandydata
1. Katedra Patomorfologii Klinicznej prof. dr hab. Dariusz Grzanka Deregulacja mechanizmów epigenetycznych w raku urotelialnym pęcherza moczowego (4,60 MB) – analityka medyczna

– biotechnologia

2. Katedra i Klinika Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych prof. dr hab. Zbigniew Bartuzi Analiza profilu uczulenia na swoiste gatunkowo i krzyżowo – reagujące alergeny powietrznopochodne i pokarmowe, w oparciu o wyniki oznaczenia stężenia IgE swoistych dla ekstraktów i molekuł alergenowych z zastosowaniem platform multiparametrowych (ImmunoCap ISAC i ALEX Allergy Explorer Test) (2,90 MB) – analityka medyczna
3. Katedra Kardiologii i Chorób Wewnętrznych prof. dr hab. Jacek Kubica Wysoka reaktywność płytek podczas leczenia tikagrelorem u pacjentów po przebytych ostrych zespołach wieńcowych: wpływ mikrobioty jelitowej oraz eubiotycznego efektu rifaksyminy. Porównawcza ocena funkcji płytek krwi przy zastosowaniu dwóch metod (4,10 MB) – medycyna
4. Katedra Urologii i Andrologii

Zakład Inżynierii Tkankowej

dr hab. Anna Bajek, prof. UMK Zastosowanie nowych technologii w ocenie potencjału przeciwnowotworowego związków pochodzenia naturalnego (3,53 MB) – chemia medyczna

– biotechnologia

– biotechnologia medyczna

5. Katedra Urologii i Andrologii

Zakład Inżynierii Tkankowej

dr hab. Małgorzata Maj, prof. UMK Badanie udziału zewnątrzkomórkowych pęcherzyków błonowych w komunikacji pomiędzy komórkami prawidłowymi a nowotworowymi (2,97 MB) – biotechnologia

– biotechnologia medyczna

– diagnostyka laboratoryjna

6.

Katedra Histologii i Embriologii

dr hab. Maciej Gagat, prof. UMK

Mechanobiologia migracji komórek śródbłonka jako podstawa do wykorzystania biodegradowalnych kopolimerów poliestrów alifatycznych zawierających naturalne bioaktywne składniki w projektowaniu rusztowań komórkowych o zwiększonym potencjale angiogennym regenerowanych tkanek. (3,47 MB) – biotechnologia

– biologia molekularna

– lekarski

– analityka medyczna

7.

Katedra Histologii i Embriologii

dr hab. Magdalena Izdebska, prof. UMK

Ocena potencjału metastatycznego komórek  nowotworu piersi w kontekście manipulacji białkami związanymi z cytoszkieletem – badania in vitro (2,48 MB)

 

– biotechnologia

– analityka medyczna

– lekarski

8.

Katedra Neurochirurgii i Neurologii

dr hab. Paweł Sokal, prof. UMK

Głęboka stymulacja przedniego płata móżdżku w leczeniu spastyczności poudarowej i poprawy funkcji motorycznych. Randomizowane badanie kliniczne z pojedynczą ślepą próbą (3,65 MB)

– lekarski
9.

Katedra Chirurgii Naczyniowej i Angiologii

dr hab. Arkadiusz Migdalski, prof. UMK

Znaczenie aktywacji procesu krzepnięcia zależnego od czynnika tkankowego w procesie angiogenezy w blaszkach miażdżycowych chorych z krytycznym zwężeniem tętnic szyjnych (3,02 MB)

– lekarski

DYSCYPLINA NAUKOWA: NAUKI O ZDROWIU

L. p.

 

Jednostka Opiekun naukowy Tytuł projektu

Profil zawodowy kandydata

1.

Katedra Pielęgniarstwa Zachowawczego

dr hab. Józef Mierzwiński, prof. UMK

Analiza wad ucha wewnętrznego u dzieci z niedosłuchem – rola diagnostyki obrazowej i jej wpływ na postępowanie terapeutyczne (4,13 MB)

– lekarski
2.

Katedra Ekonomiki Zdrowia

dr hab. Błażej Łyszczarz, prof. UMK

Koszty pośrednie zgonów w populacji osób starszych w krajach Unii Europejskiej (6,31 MB)

– zdrowie publiczne

– ekonomia

– finanse i rachunkowość

– zarządzanie

– lekarski

– farmacja

– biotechnologia

– socjologia

Rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim

3.

Katedra Biochemii Klinicznej

dr hab. Marek Foksiński, prof. UMK

Wpływ suplementacji witaminą C na efekty radioterapii chorych na raka prostaty (2,08 MB)

– medycyna
Projekt w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza – wyłaniające się pola badawcze “Profilowanie nowotworów”
1.

Katedra Onkologii, Zakład Patologii Nowotworów i Patomorfologii

dr hab. Wojciech Jóźwicki, prof. UMK

Zbadanie możliwości wpływania na ekspresję wybranych genów związanych z metabolizmem kwasów tłuszczowych – w szczególności CD36 i TSP1 – i ryzyka wypromowania procesu nowotworowego. Molekularne podstawy kształtowania złośliwości raka urotelialnego pęcherza moczowego (6,05 MB)

– biotechnologia medyczna

– analityka medyczna