Lista oferowanych projektów

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

SZKOŁA DOKTORSKA NAUK MEDYCZNYCH I NAUK O ZDROWIU

DYSCYPLINA NAUKOWA: NAUKI FARMACEUTYCZNE

L. p.

 

Jednostka Opiekun naukowy Tytuł projektu

Profil zawodowy kandydata

1. Katedra Farmakodynamiki i Farmakologii Molekularnej dr hab. Barbara Bojko, prof. UMK Ocena fenotypu glejaków na podstawie celowanej analizy metabolomicznej i lipidomicznej oraz opracowanie szybkiej metody oznaczania związków o potencjalnym znaczeniu diagnostycznym (594 KB)

Projekt realizowany w Uniwersyteckim Centrum Doskonałości „W kierunku medycyny spersonalizowanej”, z możliwością ubiegania się o dodatkowe formy wsparcia dla doktorantów zgodnie z zarządzeniem  nr 6 Rektora UMK z dnia 23 stycznia 2020 r. „Regulamin organizacyjny oraz zasady zarządzania programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu z późniejszym zmianami (https://www.umk.pl/idub/akty-prawne).

– analityka medyczna

– farmacja

2. Katedra Farmakodynamiki i Farmakologii Molekularnej dr hab. Barbara Bojko, prof. UMK

dr Wojciech Filipiak

Metabolomiczna ocena fenotypu mikroorganizmów chorobotwórczych o potencjalnym znaczeniu dla bezinwazyjnej metody diagnostyki zapalenia płuc (610 KB)

Projekt realizowany w Uniwersyteckim Centrum Doskonałości „W kierunku medycyny spersonalizowanej”, z możliwością ubiegania się o dodatkowe formy wsparcia dla doktorantów zgodnie z zarządzeniem  nr 6 Rektora UMK z dnia 23 stycznia 2020 r. „Regulamin organizacyjny oraz zasady zarządzania programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu z późniejszym zmianami (https://www.umk.pl/idub/akty-prawne).

– analityka medyczna

– farmacja

3. Katedra Biochemii Klinicznej dr hab. Daniel Gackowski, prof. UMK Wpływ doustnej suplementacji witaminą C na epigenetyczne modyfikacje DNA u chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową (529 KB)

Projekt realizowany w Uniwersyteckim Centrum Doskonałości „W kierunku medycyny spersonalizowanej”, z możliwością ubiegania się o dodatkowe formy wsparcia dla doktorantów zgodnie z zarządzeniem  nr 6 Rektora UMK z dnia 23 stycznia 2020 r. „Regulamin organizacyjny oraz zasady zarządzania programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu z późniejszym zmianami (https://www.umk.pl/idub/akty-prawne).

– analityka medyczna

– biotechnologia

– farmacja

4. Katedra Botaniki Farmaceutycznej i Farmakognozji dr hab. Daniel Załuski, prof. UMK Roślinne inhibitory hialuronidaz i tyrozynazy – aspekt chemiczny i farmakologiczny oraz implementacje przemysłowe (594 KB) – analityka medyczna

– chemia

– farmacja

5. Katedra Biochemii Klinicznej dr hab. Marek Foksiński, prof. UMK Badanie potencjalnego przeciwnowotworowego efektu suplementacji witaminą C chorych na raka prostaty (481 KB)

Projekt realizowany w Uniwersyteckim Centrum Doskonałości „W kierunku medycyny spersonalizowanej”, z możliwością ubiegania się o dodatkowe formy wsparcia dla doktorantów zgodnie z zarządzeniem  nr 6 Rektora UMK z dnia 23 stycznia 2020 r. „Regulamin organizacyjny oraz zasady zarządzania programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu z późniejszym zmianami (https://www.umk.pl/idub/akty-prawne).

– analityka medyczna

– biotechnologia

– farmacja

i pokrewne

DYSCYPLINA NAUKOWA: NAUKI MEDYCZNE

L. p.

 

Jednostka Opiekun naukowy Tytuł projektu Profil zawodowy kandydata
1. Katedra Kardiologii i Chorób Wewnętrznych prof. dr hab. Jacek Kubica Impact of morphine versus methoxyflurane on myocardial reperfusion in patients with ST-elevation myocardial infarction loaded with ticagrelor and aspirin, a randomized clinical trial (1,44 MB) medycyna / rozmowa w języku angielskim
2. Katedra Kardiologii i Chorób Wewnętrznych prof. dr hab. Jacek Kubica Does adherence to treatment in patients after myocardial infarction depend on the strategy of antiplatelet treatment ? (1,60 MB) medycyna / rozmowa w języku angielskim
3. Katedra Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych prof. dr hab. Zbigniew Bartuzi Wybrane cytokiny nabłonkowe TSLP, IL 25 i IL 33 u pacjentów z alergią pokarmową pierwotną i wtórną (561 KB) lekarz
4. Katedra Patomorfologii Klinicznej dr hab. Dariusz Grzanka, prof. UMK Ekspresja wybranych markerów niestabilności genomowej w gruczolakoraku przewodowym trzustki: ocena wartości prognostycznej oraz mechanistyczne uwarunkowania katastrofy mitotycznej w kontekście modulacji chemiooporności komórek nowotworowych (642 KB) – analityka medyczna

– biotechnologia

5. Katedra Urologii i Andrologii, Zakład Medycyny Regeneracyjnej dr hab. Marta Pokrywczyńska, prof. UMK Ocena wpływu pęcherzyków zewnątrzkomórkowych wydzielanych przez mezenchymalne komórki macierzyste na wyspy trzustkowe w hodowli in vitro (724 KB)

Projekt realizowany w Uniwersyteckim Centrum Doskonałości „W kierunku medycyny spersonalizowanej”, z możliwością ubiegania się o dodatkowe formy wsparcia dla doktorantów zgodnie z zarządzeniem  nr 6 Rektora UMK z dnia 23 stycznia 2020 r. „Regulamin organizacyjny oraz zasady zarządzania programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu z późniejszym zmianami (https://www.umk.pl/idub/akty-prawne).

biotechnologia
6. Katedra Genetyki Klinicznej prof. dr hab. Olga Haus Mutacje germinalne jako podłoże nowotworów limfoproliferacyjnych (497 KB)

 

– lekarski

– biotechnologia

– analityka medyczna

7. Katedra Kardiologii i Farmakologii Klinicznej prof. dr hab. Grzegorz Grześk Dawkowanie apiksabanu u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek – analiza farmakologiczna (609 KB) lekarz, w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych

DYSCYPLINA NAUKOWA: NAUKI O ZDROWIU

L. p.

 

Jednostka Opiekun naukowy Tytuł projektu

Profil zawodowy kandydata

1. Katedra Geriatrii prof. dr hab. Kornelia Kędziora-Kornatowska Ocena wybranych krążących cząsteczek miRNA jako markerów diagnostycznych w chorobach neurodegeneracyjnych (1,06 MB) biotechnologia
2. Katedra Geriatrii prof. dr hab. Kornelia Kędziora-Kornatowska Obniżenie stężenia witaminy B12 w przebiegu leczenia inhibitorami pompy protonowej jako czynnik predykcyjny zakażenia Clostidioides difficile w populacji geriatrycznej (802 KB) medycyna
3. Katedra Kardiologii i Farmakologii Klinicznej prof. dr hab. Grzegorz Grześk Ocena wartości rokowniczej ketastatyny i trombospondyny w grupie chorych z rozpoznanym tętniczym nadciśnieniem płucnym (513 KB) mgr pielęgniarstwa ze specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa kardiologicznego