Lista oferowanych projektów

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

SZKOŁA DOKTORSKA NAUK MEDYCZNYCH I NAUK O ZDROWIU

DYSCYPLINA NAUKOWA: NAUKI FARMACEUTYCZNE

L. p.

 

Jednostka Opiekun naukowy Tytuł projektu

Profil zawodowy kandydata

1. Katedra Chemii Fizycznej dr hab. Beata Szefler, prof. UMK Badanie właściwości fizyko – chemicznych kompleksów pochodnej Platyny (II) i Platyny (IV) z potencjalnym blokerem chemioterapeutyków (7,55 MB)  

– farmacja

– analityka medyczna

 

2.  

Katedra Botaniki Farmaceutycznej i Farmakognozji

 

dr hab. Daniel Załuski, prof. UMK Badanie in vivo i in vitro aktywności adaptogennej ekstraktu polarno – lipofilowego z korzeni Eleutherococcus senticosus z dodatkiem naryngeniny (281 KB) – farmacja

– analityka medyczna

3.  

Katedra Mikrobiologii

 

prof. dr hab. Eugenia Gospodarek-Komkowska Działanie fitozwiązków wobec biofilmu bakteryjnego (7,77 MB) – analityka medyczna
4. Katedra Chemii Organicznej dr hab. Alicja Nowaczyk, prof. UMK  

Badania in silico wybranych substancji indukujących proteolizę białek jako potencjalnych leków w terapii różnych schorzeń (9,43 MB)

 

– farmacja
5. Katedra Chemii Leków prof. dr hab. Michał Marszałł  

Poszukiwanie i charakterystyka niskocząsteczkowych inhibitorów AK4 (8,93 MB)

 

– farmacja

DYSCYPLINA NAUKOWA: NAUKI MEDYCZNE

L. p.

 

Jednostka Opiekun naukowy Tytuł projektu Profil zawodowy kandydata
1. Katedra Histologii i Embriologii dr hab. Agnieszka Żuryń, prof. UMK Wpływ ekspresji wybranego białka cyklu komórkowego na agresywność komórek linii niedrobnokomórkowego raka płuca (1,86 MB) – biotechnologia

– analityka medyczna

– lekarz

2. Katedra Histologii i Embriologii dr hab. Maciej Gagat, prof. UMK Funkcjonalne znaczenie ekspresji białek adhezyjnych w ukierunkowanej migracji komórek śródbłonka naczyniowego w warunkach odpowiedzi zapalnej – badania in vitro (4,87 MB) – biotechnologia

– analityka medyczna

– inżynieria medyczna

3. Katedra Chirurgii Klatki Piersiowej i Nowotworów prof. dr hab. Marzena Lewandowska Zastosowanie zaawansowanych technik molekularnych (NGS) w wykrywaniu zmian o charakterze copy number variation (CNV) prawdopodobnie patogennych i patogennych oraz ocena statusu deficytu rekombinacji hemologicznej (Hemologous  Recombination  Deficiency – HRD) u wybranych pacjentów onkologicznych (9,44 MB) – analityka medyczna

 

4. Katedra Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej dr hab. Łukasz Szylberg, prof. UMK Rozwój systemów opartych o sztuczną inteligencję we wspomaganiu diagnostyki histopatologicznej nowotworów (8,26 MB) – lekarz
5.

Katedra Patomorfologii Klinicznej

prof. dr hab. Dariusz Grzanka

Szlak GDF-15-GFRAL-RET w kontekście wpływu otyłości na rokowanie pacjentów z rakiem jelita grubego i rakiem pęcherza moczowego (6,19 MB) – lekarz

– analityka medyczna

– biotechnologia

– biologia

6.

Katedra Kardiologii i Chorób Wewnętrznych

dr hab. Piotr Adamski, prof. UMK

Ocena wpływu zwiększania dawki dapagliflozyny na kontrolę czynników ryzyka sercowo-naczyniowego u pacjentów z zespołem metabolicznym (9,36 MB)

– lekarz
7.

Katedra Chirurgii Naczyniowej i Angiologii

dr hab. Arkadiusz Migdalski, prof. UMK

Czynniki predysponujące do zdarzeń niepożądanych po wewnątrznaczyniowym zaopatrzeniu tętniaka aorty brzusznej (EVAR) (6,25 MB)

– lekarz

DYSCYPLINA NAUKOWA: NAUKI O ZDROWIU

L. p.

 

Jednostka Opiekun naukowy Tytuł projektu

Profil zawodowy kandydata

1.

Katedra Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych

prof. dr hab. Jacek Budzyński

Kliniczne i  żywieniowe aspekty sarkopenii u pacjentów z przewlekłym, miażdżycowym niedokrwieniem kończyn dolnych w obserwacji rocznej po zabiegu wewnątrznaczyniowym (6,75 MB)

– dietetyka
2.

Katedra Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych

prof. dr hab. Jacek Budzyński

Wpływ nienadzorowanego treningu oporowego na wyniki odległe wewnątrznaczyniowej rewaskularyzacji kończyn dolnych poniżej więzadła pachwinowego u pacjentów z przewlekłym, miażdżycowym niedokrwieniem kończyn dolnych (7,87 MB)

– fizjoterapia
3.

Katedra Neuropsychologii Klinicznej

dr hab. Krzysztof Szwed, prof. UMK

Jaki czas skanowania zapewnia dane o optymalnej jakości przy użyciu metody interleaved silent stesdy state do obrazowania stanu spoczynku funkcjonalnym rezonansem magnetycznym ? (1,99 MB)

– elektroradiologia

– zdrowie publiczne

– psychologia

 

Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 24

 

4.

Katedra Ekonomiki Zdrowia

dr hab. Błażej Łyszczarz, prof. UMK

Ekonomiczne i epidemiologiczne obciążenie umieralnością i zachorowalnością spowodowanymi pandemią COVID-19

 

Warunki konkursu (36 KB)

– zdrowie publiczne

– ekonomia

– finanse i rachunkowość

– zarządzanie

– farmacja

– socjologia

– lekarz

bądź dyplomu innych  pokrewnych kierunków związanych z ekonomicznymi aspektami zdrowia