Przydatne dokumenty

Podstawy prawne funkcjonowania szkół doktorskich:

Rekrutacja 2019:

Dokumenty organizacyjne dla słuchaczy Szkoły:

Dokumenty wymagane w związku z kształceniem w Szkole:

Dodatkowe formularze dla Uczestników TSN SENT:

 

Procedura zgłoszenia, realizowania i finansowania wyjazdów na staże, kwerendy, badania, konferencje, etc.:

UWAGA: Na podstawie ust. 1 § 5 Zarządzenie Nr 109 Rektora UMK z dnia 27 maja 2020 r., “[w]strzymuje się zagraniczne wyjazdy służbowe pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu oraz przyjazdy zagranicznych gości Uniwersytetu.” Na podstawie ust. 2 § 5 Zarządzenie Nr 109 Rektora UMK z dnia 27 maja 2020 r., “[d]opuszcza się, za zgodą dziekana [tu: dyrektora szkoły], krajowe wyjazdy służbowe nauczycieli akademickich i doktorantów oraz przyjazdy krajowych gości Uniwersytetu związane z prowadzeniem badań naukowych, o ile nie zwiększają one ryzyka rozprzestrzeniania infekcji.”

Powyższe zarządzenia obowiązują do 30 września 2020.

Formularze, druki i wzory: