Informacje ogólne

Academia Rerum Socialium

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych kształci doktorantów w:

Na mocy Uchwały Nr 5 Senatu UMK z dnia 28 stycznia 2020 r. oraz Uchwały Nr 46 Senatu UMK z dnia 23 czerwca 2020 r., od przyszłego roku kalendarzowego do listy dyscyplin, w których odbywa się kształcenie, dołączą dwie kolejne:

 

Jak dotrzeć do budynku, w którym mieści się biuro Szkoły: MAPA