Komunikaty i ogłoszenia

Dyżury stacjonarne i mailowe dla doktorantów w godzinach 8:00-14:30, poniedziałek-czwartek

 

Organizacja roku akademickiego 2022/2023

Zarządzenia regulujące organizację roku akademickiego można znaleźć tu: [1 (458 KB)] [2] oraz w zakładce “Dla doktorantów i doktorantek”.

 

PROCEDURY POKRYWANIA WYDATKÓW

Przypominamy, że generalną zasadą przy rozliczaniu jakichkolwiek wydatków związanych z działalnością badawczą doktorantów jest konieczność złożenia wniosku o dofinansowanie PRZED danym wydarzeniem, działaniem, udziałem, wyjazdem, usługą, kosztem itd. itp. i PRZED powstaniem dokumentów kosztowych. Wnioski należy przedkładać na druku zapotrzebowań do pobrania tu: DRUK ZAPOTRZEBOWAŃ, dostępnym także poprzez zakładkę “Dla doktorantem i doktorantów”. Przypominamy, że nie jest możliwe rozliczanie jakichkolwiek kosztów działalności badawczej po ich zaistnieniu bez wcześniej złożonego wniosku. Wniosek należy składać najlepiej w terminie od 4 do 2 tygodni przed powstaniem pierwszego dokumentu kosztowego.

Konieczność zapoznania się z procedurami rezerwacji środków, które są zamieszczone na stronie internetowej Szkoły Doktorskiej, spoczywa na każdym doktorancie. Doktorant dokonuje zamówienia dofinansowania na podstawie wniosku przesłanego z maila w domenie UMK pod adres ars.doktoranci@umk.pl. Sekretariat nie ponosi odpowiedzialności za niewiedzę doktoranta w tym zakresie, ponieważ doktoranci byli wcześniej wielokrotnie informowani o procedurach, a te są dokładnie i wielokrotnie opisane na stronie internetowej Szkoły Doktorskiej.

 

Finalista teleturnieju

Doktorant ARS, pan mgr Rafał Świergiel, został finalistą odcinka “Rewolucja bolszewicka” teleturnieju “Giganci Historii”. Transmisję odcinka z udziałem pana Świergiela można oglądać tutaj. Gratulujemy!

 

Dofinansowanie kosztów publikacji ze środków IDUB

Na podstawie Regulaminu finansowania kosztów publikacji doktorantów w ramach programu “Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” z dn. 7 marca 2022 r., doktoranci niebędący członkami Centrów Doskonałości mogą ubiegać się o finansowanie OA, tłumaczenia na j. obcy, korekty językowej i druku w monografiach z poziomu II listy ministerialnej. Szczegóły na temat procedury występowania z wnioskami znajdują się w Zarządzeniu.

Wniosek o finansowanie kosztów publikacji należy złożyć przed wykonaniem usługi i dostarczeniem faktury – nie ma możliwości opłacenia faktury, jeśli wcześniej nie było zgody na finansowanie i zamówienia (stosowne zamówienie wpisuje w xprimerze Sekretariat IDUB). W przypadku wydawnictw i tłumaczy zagranicznych wnioskowana kwota powinna uwzględniać również 23% podatku VAT, który Uniwersytet musi opłacić. Po uzyskaniu zgody na finansowanie publikacji ze środków IDUB fakturę należy, niezwłocznie po jej otrzymaniu, przekazać do Sekretariatu IDUB wraz z podaniem daty wykonania usługi.

Wsparcie administracyjne i realizacja konkursu: mgr Joanna Bożejewicz, Sekretariat IDUB, tel. 56 611 31 31.

 

Wyróżnienie dla doktorantki ARS UMK

Pani mgr Katarzyna Grąbczewska otrzymała I miejsce za wygłoszony referat podczas XVII Międzynarodowej Naukowo-Praktycznej Konferencji Studentów i Młodych Naukowców “Majesty of Marketing” (9 XII 2021).

 

Sukces doktoranta ARS UMK

Pan mgr Robert Mirski, doktorant Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych, został laureatem konkursu Fundacji Nauki Polskiej Start 2021. Jest jednym z dwóch laureatów z UMK nagrodzonych w tegorocznej edycji konkursu. Serdecznie gratulujemy!

 

Komunikat w sprawie dofinansowania publikacji i udziału w konferencjach

W związku ze stanowiskiem władz UMK w sprawie tzw. czasopism drapieżnych wyrażonym w Zarządzeniu JM Rektora UMK z 12 maja 2021 roku, Szkoła Doktorska nie będzie finansować publikacji kierowanych do tego rodzaju czasopism, w tym European Research Studies Journal.
Szkoła Doktorska nie będzie rozliczała również faktur za udział w tzw. drapieżnych konferencjach, organizowanych z pominięciem rzetelnego procesu recenzyjnego nadsyłanych propozycji wystąpień.

 

Stypendia IDUB

Zarządzenia Rektora dotyczące przyznawania doktorantom stypendiów finansowanych ze środków Centrów Doskonałości lub Emerging Field w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza oraz zwiększeń stypendium doktoranckiego ze środków CD lub EF znajdują się na stronie IDUB: www.umk.pl/idub/stypendia/doktoranci/

 

Konkursy stypendialne

 

Konkursy NCN

Narodowe Centrum Nauki udostępnia na swojej stronie internetowej wstępny harmonogram przeprowadzanych konkursów w 2022 r. Szczegóły pod adresem.

 

Erasmus + Traineeship (praktyka)

Polecane doktorantom pragnącym odbyć 2-3 miesięczny staż naukowy, praktykę zawodową lub zrealizować badania w instytucji zagranicznej. Nabór ciągły. Szczegółowe informacje: link.