Grant NCN PRELUDIUM BIS – HS

Konkurs na stypendium doktoranckie w dziedzinie nauk ekonomicznych (dyscyplina ekonomia)

Nazwa jednostki: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Nazwa stanowiska: Doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Academia Rerum Socialium UMK

Typ konkursu: Grant NCN PRELUDIUM BIS – HS (informacje na temat grantu: 1, 2)

Wymagania:

Choć stypendysta będzie pozyskiwał wymaganą wiedzę w trakcie realizacji projektu, dodatkowymi atutami będą:

 Opis zadań:

Stypendysta będzie wykonawcą projektu pt. „Uczenie maszynowe i modele zorientowane obserwacyjnie w prognozowaniu zapasów przy warunkach dotyczących poziomu wskaźnika gotowości dostawczej”. W ramach tego projektu powinien on:

Warunki zatrudnienia:

Forma składania ofert: email na adres Joanna.Bruzda@umk.pl oraz ars@umk.pl

Termin nadsyłania aplikacji: 31 lipca 2020 r.

Wymagane dokumenty:

Kryteria oceny:

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 31 sierpnia 2020 r.

Data rozpoczęcia projektu: 1 października 2020 r.

Po etapie oceny nadesłanych zgłoszeń osoby najwyżej sklasyfikowane na liście rankingowej mogą zostać zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną w pierwszej połowie sierpnia 2020 r..

Dodatkowe informacje można uzyskać poprzez kontakt z przyszłym promotorem rozprawy doktorskiej pod adresem Joanna.Bruzda@umk.pl.