Plan zajęć: terminy dla wszystkich roczników, miejsca odbywania, prowadzący

Propozycja wykładu w ramach Aktualnych problemów badawczych – ZOBACZ U DOŁU TABELI

 

Legenda do planu:

Terminy zajęć w tabeli oraz dane dotyczące terminów szczegółach grup przedmiotowych w USOS są aktualnymi informacjami o miejscu i terminie zajęć.

Osoby z naborów 2020, 2021 oraz 2022, które nie robiły zajęć przewidzianych dla swojego rocznika albo ich nie zaliczyły są teraz zapisywane do przedmiotów z gwiazdką *. Zalecane jest zrealizowanie tych właśnie zajęć teraz, bez ponownego przekładania realizacji, ponieważ nie ma gwarancji ich organizacji dla tych osób w kolejnym cyklu kształcenia (np. z powodu braku miejsc w grupie tworzonej dla młodszych roczników, możliwości zbiegnięcia się terminów zajęć lub braku prowadzących chętnych do realizacji danego przedmiotu w następnym cyklu), a przed podejściem do obrony pracy doktorskiej należy zakończyć realizację całego programu kształcenia. 

 

* Osoby z rocznika, dla którego dany kurs był już organizowany w poprzednich latach, ale które zrezygnowały wówczas z jego realizacji ze swoim rocznikiem lub go nie zaliczyły, zostaną automatycznie zapisane do grupy zajęciowej tego kursu w pierwszym możliwym terminie; od tej chwili doktorant może zostać wypisany z realizacji kursu w wyznaczonym terminie tylko z racji ważnej, obiektywnej przyczyny.

** Zmiana grupy na tę dedykowaną dla 2023 dostępna wyłącznie za zgodą Dyrektora w sytuacji, kiedy następuje kolizja terminów z innymi zajęciami doktoranta; brak możliwości zmiany w innych przypadkach.

Kolorem fioletowym oznaczono zajęcia zaplanowane i potwierdzone na semestr zimowy, kolorem zielonym – na semestr letni.


Organizacja roku akademickiego 2023/2024 dostępna w zakładce: Komunikaty i ogłoszenia oraz Dla doktorantek i doktorantów

Program kształcenia w zakładce: Dla doktorantek i doktorantów

Program kształcenia w ARS obowiązuje KAŻDĄ OSOBĘ przyjętą do ARS, niezależnie od źródła finansowania stypendium.

Seminaria doktorskie (dla rocznika 2020) lub Mentoring promotorski (dla roczników 2021, 2022, 2023) to jedyne przedmioty odbywające się w każdym roku kształcenia, po 60h w jednym roku. Nie ma możliwości przesunięcia realizacji tych przedmiotów na kolejny rok akademicki, podczas każdego roku kształcenia należy uzyskać z nich zaliczenie. O zaliczeniu przedmiotu decyduje promotor. Terminy spotkań i formy zaliczeń seminariów oraz mentoringu ustalane są indywidualnie przez doktorantów i promotorów.

Kursy specjalistyczne, język obcy i praktyki – zob. FAQ 

 


Rocznik, któremu dedykowana jest dana grupa Semestr PRZEDMIOT Termin / harmonogram Prowadzący Miejsce odbywania Kod w USOS Liczba godzin wg programu
2022 * zimowy Architektura informacji: narzędzia wyszukiwania zasobów naukowych i dydaktycznych środy: 5, 12, 19 i 26 października oraz 9 listopada, godz. 8:45-11:15 dr Natalia Pamuła-Cieślak Collegium Humanisticum, AB 1.11 7403-AI 20
2021 oraz dwie osoby z 2022 z naboru do grantów letni Warsztaty pisania tekstów naukowych ODWOŁANE

odbędą się w semestrze zimowym

prof. dr hab. Marta Białecka sala 123, przy ul. Gagarina 39 7403-WPTN 20
2022 * ** zimowy Warsztaty pisania tekstów naukowych poniedziałki i wtorki, 16:00-17:30, od 4 października do poł. listopada prof. dr Matthew Stevens zdalne, prowadzący skontaktuje się z grupą 7403-WPTN 20
2022 *  letni Warsztaty przygotowywania aplikacji grantowych 14, 21, 29,30 czerwca – po 3h – 9-12.00 dr hab. Dominik Antonowicz, prof. UMK Collegium Humanisticum, AB.3.15
7403-IKPWG1 15
2021 i ewentualnie 2022 * letni Techniki prezentacji wyników badań naukowych i techniki popularyzacji wiedzy naukowej 10,17, 24, 31 marca (piątki) 15.00-18.15,
14 kwietnia (piątek) 9.45-13.00
dr hab. Rafał Moczkodan, prof. UMK Collegium Humanisticum, AB 1.17
7403-TPWBN 20
2019 zimowy Laboratorium dydaktyczne / nowe techniki nauczania i egzekwowania wiedzy ZMIANA!

23 listopada od 11.30 do 18.00; 7 grudnia: od 11.30 do 18.00

prof. dr hab. Maciej Wróblewski Collegium Maius, sala 309 7403-LD 15
2020 zimowy Laboratorium dydaktyczne / nowe techniki nauczania i egzekwowania wiedzy ZMIANA!

30 listopada od 11.30 do 18.00; 14 grudnia: od 11.30 do 18.00

prof. dr hab. Maciej Wróblewski Collegium Maius, sala 406 7403-LD 15
2021 letni Laboratorium dydaktyczne / nowe techniki nauczania i egzekwowania wiedzy Grupa III. – 9, 23 marca (czwartki), godz. 11.30-18.15,

 

prof. dr hab. Maciej Wróblewski Collegium Maius,  sala 307 7403-LD 15
2022 letni Laboratorium dydaktyczne / nowe techniki nauczania i egzekwowania wiedzy Grupa IV. – 16, 30 marca (czwartki), godz. 11.30-18.15,

 

prof. dr hab. Maciej Wróblewski Collegium Maius,  sala 307 7403-LD 15
2019, tylko IV rok kształcenia zimowy Kwestie prawa autorskiego wtorki od 18 października do 13 grudnia, godz. 14:45-16:15 dr Katarzyna Krupa-Lipińska Collegium Humanisticum, AB 0.08 7403-KPAU, grupa I 15
2020, tylko III rok kształcenia letni Kwestie prawa autorskiego zajęcia 27 marca, 3 kwietnia, 17 kwietnia, poniedziałki 9:00-13:00 dr Katarzyna Krupa-Lipińska Collegium Humanisticum, AB 3.15 7403-KPAU, grupa II 15
2021, II rok kształcenia letni Kwestie prawa autorskiego zajęcia 8 maja, 15 maja, 22 maja, poniedziałki 9:00-13:00 dr Katarzyna Krupa-Lipińska Collegium Humanisticum, AB 3.15
7403-KPAU, grupa III 15
2022, I rok kształcenia letni Kwestie prawa autorskiego zajęcia 29 maja, 12 czerwca, 19 czerwca, poniedziałki 9:00-13:00 dr Katarzyna Krupa-Lipińska Collegium Humanisticum, AB 3.15 7403-KPAU, grupa IV 15

Rok akademicki 2023/24

2022/2023 i 2023/24
zimowy Język obcy specjalistyczny dla doktorantów od 9 października (poniedziałek), co tydzień
dr Joanna Wińska
WNEIZ, 30a 7403-JOS19-20 30
Nabór 2023 zimowy Architektura informacji: narzędzia wyszukiwania zasobów naukowych i dydaktycznych 5,12,26października i 9,16,23,30 listopada – po 3h dr Natalia Pamuła-Cieślak I piętro Biblioteki Uniwersyteckiej, pracownia komputerowa 140 7403-AI 20
2022/23 r.a. 2023/24 Pinakoteka badawcza: konwersatorium „horyzontalne” dla doktorantów do ustalenia z prowadzącym prof. dr hab. Tomasz Szlendak Coll. Hum.
7403-PB1 20
2023/24 r.a. 2023/24 Pinakoteka badawcza: konwersatorium „horyzontalne” dla doktorantów do ustalenia z prowadzącym prof. dr hab. Tomasz Szlendak Coll.Hum. 7403-PB1 20
 

 

2021/22,

 

2023

 

r.a.2023/24

semestr letni

Warsztaty pisania tekstów naukowych
I grupa -23.02,1,8,15,22 marca (czwartki) po 4h.

 

II grupa -22,29.02, 7,14,21 marca (piątki)

prof. Marta Białecka
I grupa – Coll.Hum.

II grupa – ul.Gagarina sala 123

7403-KPAU
20
2022/2023 r.a.2023/2024

semestr letni

Zaawansowana metodologia nauk społecznych – dla osób anglojęzycznych
do ustalenia z prowadzącym
dr Wojciech Goszczyński
do ustalenia z prowadzącym
7403-ZMNS/ANG 20
2022/2023 r.a. 2023/24

semestr zimowy

Zaawansowana metodologia nauk społecznych do ustalenia z prowadzącym dr Wojciech Goszczyński do ustalenia z prowadzącym 7403-ZMNS/PL 20
2022 i 2023
letni Techniki prezentacji wyników badań naukowych i techniki popularyzacji wiedzy naukowej semetr letni
dr hab. Rafał Moczkodan, prof.UMK Coll.Hum. 7403-TPWBN
 

 

 

wszystkie roczniki

 

 

wszystkie roczniki

 

 

 

indywidualne terminy

 

 

indywidualne terminy

 

 

 

Aktualne problemy badawcze

 

Aktualne problemy badawcze

informacje o polecanych wykładach, seminariach i konferencjach, na których obecność będzie liczyła się na poczet zaliczenia z tego przedmiotu, będą także na bieżąco rozsyłane mailowo

propozycje:

  1. kursy “Nature Masterclasses” – LINK z informacjami i do zapisów (potwierdzenie uczestnictwa należy przysłać pod adres ars.doktoranci@umk.pl z tytułem maila “kurs Nature Masterclass”).

  2. Szkolenie “Plany zarządzania danymi” – LINK z informacjami i do zapisów; potwierdzenie uczestnictwa przysyłać pod adres ars.doktoranci@umk.pl z tytułem “kurs Plany zarządzania danymi”.
  3. Szkolenie “How to Write a Competitive Proposal for Horizon Europe”: 24.01.2023 r., godz. 9:40 – 12:45 (maks. 80 uczestników). Zgłoszenia na szkolenia oraz pytania proszę kierować na adres dorota.zandrowicz@cm.umk.pl. Decyduje kolejność zgłoszeń. Zakwalifikowane osoby zostaną poinformowane drogą mailową o szczegółach danego szkolenia (potwierdzenie uczestnictwa należy przysłać pod adres ars.doktoranci@umk.pl z tytułem maila “kurs Horizon”).

Ekwiwalent godzin za wymienione wyżej udziały: Nature Masterclass = 8h; Plany zarządzania danymi = 2h; How to Write a Competetive Proposal = 3h.

 

4.”Ośrodek Analiz Statystycznych UMK zaprasza do wzięcia udziału w kursie “Podstawy analizy danych w języku Python”.

Kurs kierowany jest do nauczycieli akademickich i doktorantów chcących samodzielnie pracować z danymi z wykorzystaniem nowoczesnych i bardzo popularnych w środowisku naukowym i biznesowym narzędzi. 16-godzinny kurs obejmuje:

– wstęp do programowania w języku Python;
– przetwarzanie danych z wykorzystaniem biblioteki pandas;
– wizualizacja danych z wykorzystaniem bibliotek matplotlib i seaborn;
– podstawowe testy statystyczne i modelowanie – regresyjne z wykorzystaniem bibliotek statsmodels, scipy i pingouin.
Kurs odbędzie się stacjonarnie w dniach 21-24 lutego w godzinach 9:00-12:30 w budynku Wydziału Matematyki i Informatyki UMK (ul. Chopina 12/18). Na kurs można zapisać się, wysyłając uzupełniony formularz zgłoszeniowy (https://stat.umk.pl/?task=news&action=one&id=27) na adres mailowy stat@umk.pl. Liczba miejsc jest ograniczona, o kwalifikacji decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 

“Lutowe “Wtorki z nauką”

Wydział Nauk o Zdrowiu zaprasza na serię powtórek webinarów z cyklu “Wtorek z nauką”. Zainteresowani mogą zapisać się na cztery wykłady.

21 lutego o 19:00 dr hab. Krzysztof Szwed, prof. UMK opowie o tym, jak napisać dobry artykuł, a w ostatni wtorek lutego dr Szymon Gołota wygłosi wykład pt. “Etyka w badaniach naukowych”.

Zapisy: https://www.wnoz.cm.umk.pl/wiadomosci/?id=28004

Ekwiwalent za każdy webinar to 1h.

7403-APB łącznie 20 do zdobycia indywidualnie przez każdego doktoranta;

 

Osoby, które zebrały już 20h zostaną automatycznie wpisane do grupy zaliczeniowej w USOS. Brak wpisu w USOS oznacza, że liczba zebranych godzin jest mniejsza niż 20.