Rada Szkoły

prof. dr hab. Aldona Glińska-Neweś, Przewodnicząca Rady Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości

prof. dr hab. Ewa Głowacka, Przewodnicząca Rady Dyscypliny Nauki o Mediach i Komunikacji Społecznej

prof. dr hab. Bożena Gronowska, Przewodnicząca Rady Dyscypliny Nauki Prawne

dr hab. Elżbieta Grzelak-Kostulska, prof. UMK, Przewodnicząca Rady Dyscypliny Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna

prof. dr hab. Magdalena Osińska, Przewodnicząca Rady Dyscypliny Ekonomia i Finanse

dr hab. Arkadiusz Czwołek, prof. UMK, Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki o Bezpieczeństwie

dr hab. Bartłomiej Michalak, prof. UMK, Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki o Polityce i Administracji

dr hab. Krzysztof Pietrowicz, prof. UMK, Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki Socjologiczne

prof. dr hab. Krzysztof Rubacha, Przewodniczący Rady Dyscypliny Pedagogika

dr hab. Jerzy Boehlke, prof. UMK, Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania UMK

dr hab. Zbigniew Karpus, prof. UMK, Dziekan Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie UMK

dr hab. Marek Kejna, prof. UMK, Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMK

dr hab. Radosław Sojak, prof. UMK, Dziekan Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych UMK

prof. dr hab. Zbigniew Witkowski, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UMK

prof. dr hab. Tomasz Szlendak, Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych ARS UMK

mgr Leszek Dąbrowski, Przedstawiciel Doktorantów ARS UMK

Delegat Związków Zawodowych działających na UMK