Rada Szkoły

dr hab. Agata Sudolska, Przewodnicząca Rady Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości

dr hab. Elżbieta Grzelak-Kostulska, prof. UMK, Przewodnicząca Rady Dyscypliny Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna

prof. dr hab. Magdalena Osińska, Przewodnicząca Rady Dyscypliny Ekonomia i Finanse

dr hab. Arkadiusz Czwołek, prof. UMK, Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki o Bezpieczeństwie

prof. dr hab. Marek Jeziński, Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki o Mediach i Komunikacji Społecznej

dr hab. Bartłomiej Michalak, prof. UMK, Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki o Polityce i Administracji

dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK, Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki Prawne

dr hab. Krzysztof Pietrowicz, prof. UMK, Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki Socjologiczne

prof. dr hab. Krzysztof Rubacha, Przewodniczący Rady Dyscypliny Pedagogika

dr hab. Jerzy Boehlke, prof. UMK, Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania UMK

dr hab. Zbigniew Karpus, prof. UMK, Dziekan Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie UMK

dr hab. Marek Kejna, prof. UMK, Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMK

dr hab. Radosław Sojak, prof. UMK, Dziekan Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych UMK

prof. dr hab. Zbigniew Witkowski, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UMK

prof. dr hab. Tomasz Szlendak, Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych ARS UMK

mgr Marcin Dorochowicz, Przedstawiciel Doktorantów ARS UMK