Toruńska Szkoła Nauk o Społeczeństwie, Nauce i Technologii

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych realizuje projekt pilotażowej Toruńskiej Szkoły Nauk o Społeczeństwie, Nauce i Technologii (TSN SENT), będącej zadaniem nr 10 grantu Universitas Copernicana Thorunensis In Futuro II – modernizacja Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w ramach Zintegrowanego Programu Uczelni (POWR.03.05.00-00-Z306/18-00). Projekt przewiduje nowatorski pakiet intensywnych szkoleń i kursów dla doktorantów, dotychczas nie realizowany w krajowych uczelniach wyższych, który obejmuje zajęcia dodatkowe w języku angielskim, współpracę z Instytutem Badań Edukacyjnym i European Inter-University Association on Society, Science and Technology, dodatkowy system stypendialny i wsparcie finansowe aktywności naukowej doktorantów, w tym staży naukowych. Udział w projekcie bierze dziesięcioro doktorantów Szkoły Doktorskiej.