Administrator

Academia Copernicana

mgr Maciej Krzyżyński
e-mail: m_krzy@doktorant.umk.pl

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych, Teologicznych i Artystycznych

mgr Daria Koralewska-Murawska
e-mail: damur@umk.pl

Szkoła Doktorska Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu

mgr Anna Mattya
e-mail: szkola.doktorska@cm.umk.pl

Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska Nauk Społecznych

mgr Anna Maleszka
e-mail: annam@umk.pl

Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

mgr Renata Drozdowska
e-mail: ast@umk.pl