Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych, Teologicznych i Artystycznych